Taken bewindvoerder:

Onze diensten bestaan uit beschermingsbewind (onderbewindstelling).
De bewindvoerder treedt op als vertegenwoordiger van de belanghebbende in en buiten rechte.
De taken van de bewindvoerder zijn het beschermen en het beheren van de gelden/inkomens van belanghebbenden.

Fresh Start Bewindvoering biedt u graag een helpende hand
Fresh Start Bewindvoering biedt u graag een helpende hand

Freh Start Bewindvoering zal voornamelijk de volgende taken verrichten:

 • Aanvragen van bewind en meegaan naar de zitting
 • In kaart brengen van vermogen, inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden
 • Inkomensreparatie, aanvragen van toeslagen en regelen van bankzaken
 • Uitvoeren van betalingen volgens een opgesteld budgetplan
 • Aanvragen van bijzondere bijstand
 • Aanvragen van kwijtschelding van belastingen
 • Doen van belastingaangifte box 1
 • Treffen van betalingsregelingen met schuldeisers (indien mogelijk)
 • Sparen (indien mogelijk)
 • Aanbieden van een telefonisch spreekuur
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter
 • Ontruimingen van woningen en verkoop van onroerend goed
 • Toeleiding naar de schuldhulpverlening (indien mogelijk)
 • Verhuizingen