Bewindvoering

Bewindvoering is volgens de wet bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën behoorlijk te behartigen. Voor sommige situaties is bewindvoering tijdelijk, maar onder omstandigheden soms ook voor onbepaalde tijd. naamloosTe denken valt aan bijvoorbeeld: verstandelijke, psychiatrische of lichamelijke handicap, verslaving en/of ziekte. Ook ouderdom of andere meer tijdelijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn om een ander te verzoeken de financiële belangen te behartigen.

Sinds 1 januari 2014 is het ook mogelijk dat een bewindvoering wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt uitgesproken. Om onderbewind gesteld te worden, dient er een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend.

De bewindvoerder zal uw inkomsten beheren en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten tijdig betaald worden. Bovendien draagt de bewindvoerder er zorg voor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt, waardoor u minder vatbaar bent voor financiële problemen. De bewindvoerder neemt de totale financiële administratie van u over, waardoor u geen post van deurwaarders meer zal ontvangen en minder druk zal ervaren. Dankzij de bewindvoerder heeft u zelf zo min mogelijk omkijken naar uw financiële zaken.

Als beschermingsbewind schulden kan voorkomen, stabiliseren of oplossen, verbetert het de kwaliteit van het leven van mensen en komen deze weer toe aan het inzetten van hun talenten, waardoor ze weer volwaardig kunnen bijdragen aan de samenleving.

.