Wie is Fresh Start Bewindvoering?

Wendy Balgobind

Na het afronden van mijn HBO studie MER (Management, Economie en Recht) ben ik jaren werkzaam geweest als budgetconsulent, schuldhulpverlener en maatschappelijk werker. Door de verschillende functies ben ik bekend met diverse doelgroepen en ben ik anders naar mensen met financiële problemen gaan kijken. De ervaring leert dat schuldenproblematiek nooit een probleem op zich is, maar verband houdt met andere problematiek waaronder psychische gesteldheid en relaties met anderen. Elke casus is anders en vereist een andere aanpak.

De functie van professioneel bewindvoerder trekt mij in het bijzonder aan, omdat ik talloze belanghebbenden leer kennen die vaak machteloos zijn, maar die ik toch weer een eind op weg kan helpen door een luisterend oor te zijn en hen een goede dienstverlening te geven door hun financiële zorgen uit handen te nemen. De uitdaging voor mij is altijd om de zelfredzaamheid van belanghebbenden te vergroten: samen op zoek gaan naar oplossingen zodat zowel de huidige als de toekomstige (financiële) problemen voorkomen kunnen worden.

Door het herkennen van meerdere problemen ga ik integraal te werk en zet ik diverse problematiek uit bij andere instanties, zodat belanghebbende op allerlei gebieden weer stabieler wordt. Het geeft mij een fijn gevoel een belanghebbende weer een lach op zijn gezicht te brengen en een gevoel te geven dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.